Ceník výkonů nehrazených ZP s platností od 1. 3. 2023

Vyšetření pro vstup do zaměstnání + periodická prohlídka...600,-Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz... 500,-Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz... 450,-Kč

Vyšetření pro profesní průkaz...600,-Kč

Vyšetření sportovce...500,-Kč

Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem...500,-Kč

Vyšetření pro držení střelných zbraní...600,-Kč

Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem...500,-Kč

Výpis z dokumentace pro závodní péči...300,-Kč

Výpis z dokumentace na počkání / do druhého dne

nebo na vlastní formulář ... 400,-Kč

Administrativní výkon na žádost pacienta

/ přihláška na VŠ, vystavení duplikátu zdravotního dokladu atd ...100,-Kč

Zpráva na vyžádání - pojišťovna, soud, policie, úraz-

podle rozsahu a časové náročnosti ... 250,- ...400.-Kč

Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech ...300,-Kč

Aplikace očkování ...100,-Kč

Cílené vyšetření nepojištěnce ...700,-Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěnce ...400,-Kč

EKG + popis ... 200,-Kč

OK Test ...250,-Kč

Předoperační vyšetření + EKG – samoplátce... 500,-Kč

Expresní vyřízení ... +100,- Kč